Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)  

 

  

Kod: 09-135 Miejscowość: Siemiątkowo
  Ulica: Władysława Reymonta 2
  Opis: 1.Analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie planów w zakresie zaspokajania tych potrzeb oraz prowadzenie działalności zmierzającej do ich realizacji.
2.Organizowanie pomocy społecznej pieniężnej, w naturze i usługach w różnych formach na terenie objętym zakresem właściwości miejscowej.
3.Organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczych itp.

Kierownik: Jadwiga Matuszyńska(od 01.04.1998 r. do chwili obecnej)
 

Liczba odwiedzin : 797
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Artur Załęski
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Załęski
Czas wytworzenia: 2013-10-21 20:56:39
Czas publikacji: 2013-10-21 20:56:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak