Zakład Gospodarki Komunalnej 

 

  

Kod: 09-135 Miejscowość: Siemiątkowo
  Ulica: Władysława Reymonta 2
  Opis: 1.Budowa, utrzymanie, rozbudowa, modernizacja, eksploatacja sieci wodociągowej i urządzeń ujęć wody oraz sieci kanalizacyjnej.
2.Administrowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi.
3.Dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i wód opadowych.

Kierownik: Michał Ciski (od 16.01.2012 r. do chwili obecnej)
 

Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Artur Załęski
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Załęski
Czas wytworzenia: 2013-10-21 20:58:40
Czas publikacji: 2013-10-21 20:58:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak