KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK 

 

  

 

Załączniki

Formularz_konsultacji.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

uchwala_jednorocna_na_2015_siemiatkowo.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 81.5k Format: .doc Pobierz

Ogloszenie_KONSULTACJI.docx

Data: Brak danych Rozmiar: 20.57k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 376
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Anna Nawrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Nawrocka
Czas wytworzenia: 2015-02-16 14:07:38
Czas publikacji: 2015-02-16 14:07:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak