Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjecia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na rok 2016" 

 

 

 

Załączniki

Uchwała XI. 69. 2015 w sprawie przyjęcia Programu wspólpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf

Data: 2015-12-29 10:44:55 Rozmiar: 493.96k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 325
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Anna Żebrowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Żebrowska
Czas wytworzenia: 2015-12-29 10:41:53
Czas publikacji: 2015-12-29 10:44:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak