KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK 

 

 

 

Załączniki

Konsultacje z organizacjami pozarz. i podmiotami.rar

Data: 2017-10-13 10:27:56 Rozmiar: 42.92k Format: .rar Pobierz
Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Pawłowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Pawłowski
Czas wytworzenia: 2017-10-13 10:27:56
Czas publikacji: 2017-10-13 10:27:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak