Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Krzeczanowie

2018-06-22 13:46:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania: "Dostawa i transport 4 600 t kruszywa naturalnego na terenie gminy Siemiątkowo"

2016-03-10 08:00:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót drogowych „Przebudowa drogi gminnej Złe Borki – Karolinowo”

2016-03-09 11:59:25
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Przebudowa drogi gminnej Złe Borki – Karolinowo”

 
2015-04-09 13:48:38
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
2015-03-27 14:46:38
Wyjaśnienie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa i transport 7400 ton kruszywa naturalnego ( mieszanka żwiru, piasku z małą domieszką pospółki o uziarnieniu 0-31,5 mm) na teren gminy Siemiątkowo”

 
2015-03-25 09:16:58
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Dostawa i transport 7400 ton kruszywa naturalnego ( mieszanka żwiru, piasku z małą domieszką pospółki o uziarnieniu 0 - 31,5 mm) na teren gminy Siemiątkowo”

 
2015-03-17 14:44:22
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do samochodów służbowych oraz innych urządzeń o napędzie spalinowym będących własnością Urzędu Gminy Siemiątkowo w systemie sprzedaży bezgotówkowej”

 
2014-12-03 11:59:59
Zakup i dostawa węgla dla Gminy Siemiątkowo na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 
2014-12-01 11:04:19
Na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siemiątkowo
2014-11-28 16:03:30