Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje o projekcie "Włącz swoją szansę"

2018-07-18 11:40:54
Zaproszenie na warsztaty dotyczące korzystania przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych

2018-03-27 09:49:57
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4kV, budowa linii kablowej wraz z przyłączami napowietrznymi, przebudowa linii oświetleniowej w Nowopolu

2018-02-20 09:05:51
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-10-31 10:04:17
Zawiadomienie o wykonywaniu prac związanych ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzania lasu dla obrębu Nowopole, gm. Siemiątkowo

2017-04-20 09:22:58
Ogłoszenie

dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiątkowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionych planów

2016-10-05 08:29:07
Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy Dyrektora GOK w Siemiątkowie

2016-07-19 12:06:52
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą : "Budowa SUW Krzeczanowo'

2016-02-22 12:45:53
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z przyłączem napowietrznym"

2016-02-22 12:41:48
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z przyłączem napowietrznym"

2016-02-22 12:40:27