Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji  celu publicznego pod nazwą : "Przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej i oświetleniowej w Antoniewie"

2017-12-01 12:58:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa (rozbudowa) drogi gminnej w miejscowości Ossowa Drobińska”

2016-07-01 11:28:42
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora GOK w Siemiątkowie

2016-05-30 15:23:49
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Siemiątkowo na lata 2015-2032

2015-12-15 13:22:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiątkowo - projekt "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Siemiątkowo"

2015-10-29 14:03:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

 
2015-06-30 11:45:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo

 
2015-06-30 11:42:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz

 
2015-06-12 13:03:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 
2014-06-17 11:41:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 
2014-05-28 09:27:41