Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej

2017-08-17 07:55:41
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo”

2016-07-15 12:43:02
Odpowiedz na pytania dot. "Budowy stacji uzdatniania wody w m. Krzeczanowo"

2016-04-04 14:14:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo"

2016-03-30 11:30:29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Zakup i dostawa węgla dla Gminy Siemiątkowo na okres od 1.01.2015 do 31.12. 2015 r.”

 
2014-12-31 12:25:22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA „Dostawa gazu płynnego propan do Hali Sportowej w Siemiątkowie”

 
2014-12-31 12:21:15
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-12-18 14:51:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego

 
2014-12-12 09:33:45
Informacja o wyborze oferty - Dostawa gazu płynnego propan do Hali Sportowej w Siemiątkowie

 
2014-12-11 13:54:14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-12-09 14:45:19