Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Dostawa i transport 4600 ton kruszywa naturalnego ( mieszanka żwiru, piasku z małą domieszką pospółki o uziarnieniu 0 - 31,5 mm) na teren gminy Siemiątkowo”

2016-02-22 09:27:36
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do samochodów służbowych oraz innych urządzeń o napędzie spalinowym będących własnością Urzędu Gminy Siemiątkowo w systemie sprzedaży bezgotówkowej

2015-12-22 10:20:02
Protokół rozeznania cenowego zamówienia "Sporządzenie dokumentacji budowlano - kosztorysowej w ramach specustawy drogowej łącznie z podziałem działek na poszerzenie pasa drogowego

2015-10-16 13:37:46
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości położone w Siemiątkowie - Rogalach

2015-09-29 11:28:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy: postępowanie pn.:  „Przebudowa drogi gminnej Złe Borki - Karolinowo”

2015-04-28 10:15:05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowanie pn.: „Dostawa i transport 7 300 ton kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku z małą domieszką pospółki o uziarnieniu 0 – 31,5 mm) na teren gminy Siemiątkowo”
2015-04-22 14:47:44
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Dostawa i transport 7300 ton kruszywa naturalnego ( mieszanka żwiru, piasku z małą domieszką pospółki o uziarnieniu 0 - 31,5 mm) na teren gminy Siemiątkowo”

 
2015-04-13 13:50:20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Dostawę i transport 7300 ton kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku z małą domieszką pospółki o uziarnieniu 0 - 31,5 mm) na teren gminy Siemiątkowo”

 
2015-04-10 13:59:24