Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II.7.2014 w sprawie przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 
2015-03-24 13:21:53
Uchwała budżetowa Nr II.15.2014 na rok 2015

 
2015-03-24 11:41:25
Uchwała Nr II.14.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiątkowo

 
2015-03-23 15:00:06
Uchwała Nr II.12.2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXII.10.2014 RG z dnia 22 marca2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 
2015-03-23 14:45:31
Uchwała Nr II.13.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 
2015-03-23 14:29:54
Uchwqała Nr II.11.2014 zmieniająca Uchwałę Nr XX/47/2012 RG z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty

 
2015-03-23 14:20:36
Uchwała Nr II.10.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ. dot. nadania statutów sołectwom Gminy Siemiątkowo

 
2015-03-23 14:03:20
Uchwała Nr II.8.2014 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy na rok 2015

 
2015-03-23 13:59:20
Uchwała Nr II.6.2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 
2015-03-23 13:53:28
Uchwała Nr II.5.2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

 
2015-03-23 13:47:18