Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXV.29.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.29.2013
RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie darowizny na cel publiczny nieruchomości położonych
we wsi Osowa i Krzeczanowo
2013-12-03 07:36:45
UCHWAŁA NR XXV.28.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV. 28.2013
RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2013-12-03 07:35:34
UCHWAŁA NR XXV.27.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.27.2013
RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z
2013-12-03 07:34:13
UCHWAŁA Nr XXV.26.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

 UCHWAŁA Nr XXV.26.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
2013-12-03 07:30:47
UCHWAŁA NR XXV.25.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

 UCHWAŁA NR XXV.25.2013 RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-218/13 pt. "Ku szczytom wiedzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013-12-03 07:24:35