Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI.67.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2015-12-29 10:31:56
Uchwała Nr XI.66.2015 z dnia 26.11.2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2015-12-29 10:30:00
Uchwała Nr XI.65.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemiątkowo

2015-12-29 10:28:05
Uchwała Nr XI.64.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

2015-12-29 10:21:26
Uchwała Nr XI.63.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

2015-12-29 10:17:53
Uchwała Nr XI.62.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 10:02:57
Uchwała Nr XI.61.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 09:45:16
Uchwała Nr X.60.2015 w sprawie przystąpienia Gminy do projektu realizowanego przez Samorząd Woj. Maz. w ramach RPO WM 2014-2020

2015-11-19 12:04:48
Uchwała Nr X.59.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

2015-11-19 12:02:42
Uchwała Nr X.582015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2015-11-19 12:00:36