Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X.57.2015 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

2015-11-19 11:58:58
Uchwała Nr X.56.2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego

2015-11-19 11:57:28
Uchwała Nr X.55.2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.

2015-11-19 11:41:41
Uchwała Nr IX.54.2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika.

2015-10-12 11:12:55
Uchwała Nr IX.53.2015 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób ANR Oddział Terenowy w Warszawie

2015-10-12 11:10:59
Uchwała Nr IX.52.2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2015-10-12 11:09:07
Uchwała Nr IX.51.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-10-12 11:06:11
Uchwała Nr VIII.50.2015 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siemiątkowo oraz zasad ich używania

2015-08-07 09:22:25
Uchwała Nr VIII.49.2015 w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015 rok

2015-08-07 09:19:43
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemiatkowo w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014

2015-08-04 08:35:35