Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII.48.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2014 rok

2015-08-03 14:47:57
Uchwała Nr VII.47.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

2015-08-03 14:46:12
Uchwała Nr VII.46.2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemiątkowo w Lokalnej Grupie Działania ...

2015-08-03 14:44:52
Uchwała Nr VII.45.2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Siemiątkowo

2015-08-03 14:37:01
Uchwała Nr VII.44.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego

2015-08-03 14:35:06
Uchwała Nr VII.43.2015 w sprawie zmian uchwały budzetowej na 2015 rok

2015-08-03 14:18:11
Uchwała Nr VII.42.2015 w sprawie zmian WPF gminy Siemiątkowo

2015-08-03 14:14:48
Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 
2015-06-12 15:31:39
Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne

 
2015-06-12 15:28:45
Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska

 
2015-06-12 15:25:57