Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

2018-08-31 14:01:48
Informacje o projekcie "Razem nie damy się wykluczyć"

2018-08-14 13:20:19
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018-08-06 09:02:14
Informacje o projekcie "Włącz swoją szansę"

2018-07-18 11:40:54
Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu Współpracy na rok 2019

2018-06-26 15:08:11
Decyzja Starosty Żuromińskiego

dot. odmowy uchylenia decyzji Starosty Żuromińskiego stwierdzającej, że działka nr 195 o pow. 0,26 ha położona we wsi Sokołowy Kąt, gmina Siemiątkowo nie stanowi mienia gminnego

2018-05-08 09:56:11
Ogłoszenie

dot. taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

2018-04-16 12:16:21
Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne

2018-02-14 15:12:22
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

2018-02-14 15:09:49
eWniosekPlus

2018-02-14 11:51:58
Komunikat KRUS

2018-01-04 13:15:55
Statystyka ludności Gminy Siemiątkowo - stan na dzień 31.12.2017r.

2018-01-03 14:59:31
Badania mammograficzne 30.11.2017 r.

2017-10-25 08:56:35
Zawiadomienie Wójta Gminy Siemiątkowo o zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy inwestycji pod nazwą  "Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-06-28 13:14:22
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi

2017-03-15 13:08:32
Zakładanie firmy przez telefon.

2017-01-18 08:55:01
UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

2017-01-17 13:52:35
Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2016-08-25 14:04:31
STMiG - Sprawozdanie

2016-06-08 13:15:40
Dotyczy projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2016-06-07 12:07:17