Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna MPZP Cyndaty

2018-12-11 07:59:02
Karty informacyjne mpzp Cyndaty

2018-11-28 12:36:18
OGŁOSZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

2018-10-15 10:13:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cyndaty

2018-10-10 07:38:20
Karty informacyjne MPZP Zaborze Krzeczanowskie oraz Krzeczanowo

2018-10-02 08:28:23
Karty informacyjne mpzp Łaszewo

2018-10-02 08:27:28
Karty informacyjne MPZP Gutkowo

2018-10-02 08:22:36
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

2018-08-31 14:01:48
Informacje o projekcie "Razem nie damy się wykluczyć"

2018-08-14 13:20:19
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018-08-06 09:02:14
Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu Współpracy na rok 2019

2018-06-26 15:08:11
Decyzja Starosty Żuromińskiego

dot. odmowy uchylenia decyzji Starosty Żuromińskiego stwierdzającej, że działka nr 195 o pow. 0,26 ha położona we wsi Sokołowy Kąt, gmina Siemiątkowo nie stanowi mienia gminnego

2018-05-08 09:56:11
Ogłoszenie

dot. taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

2018-04-16 12:16:21
Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne

2018-02-14 15:12:22
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

2018-02-14 15:09:49
eWniosekPlus

2018-02-14 11:51:58
Komunikat KRUS

2018-01-04 13:15:55
Statystyka ludności Gminy Siemiątkowo - stan na dzień 31.12.2017r.

2018-01-03 14:59:31
Badania mammograficzne 30.11.2017 r.

2017-10-25 08:56:35
Zawiadomienie Wójta Gminy Siemiątkowo o zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy inwestycji pod nazwą  "Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-06-28 13:14:22