Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna MPZP Cyndaty

2018-12-11 07:59:02
Karty informacyjne mpzp Cyndaty

2018-11-28 12:36:18
OGŁOSZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

2018-10-15 10:13:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cyndaty

2018-10-10 07:38:20
Karty informacyjne MPZP Zaborze Krzeczanowskie oraz Krzeczanowo

2018-10-02 08:28:23
Karty informacyjne mpzp Łaszewo

2018-10-02 08:27:28
Karty informacyjne MPZP Gutkowo

2018-10-02 08:22:36
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

2018-08-31 14:01:48
Informacje o projekcie "Razem nie damy się wykluczyć"

2018-08-14 13:20:19
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018-08-06 09:02:14
Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu Współpracy na rok 2019

2018-06-26 15:08:11
Decyzja Starosty Żuromińskiego

dot. odmowy uchylenia decyzji Starosty Żuromińskiego stwierdzającej, że działka nr 195 o pow. 0,26 ha położona we wsi Sokołowy Kąt, gmina Siemiątkowo nie stanowi mienia gminnego

2018-05-08 09:56:11
Ogłoszenie

dot. taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

2018-04-16 12:16:21
Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne

2018-02-14 15:12:22
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

2018-02-14 15:09:49
eWniosekPlus

2018-02-14 11:51:58
Komunikat KRUS

2018-01-04 13:15:55
Statystyka ludności Gminy Siemiątkowo - stan na dzień 31.12.2017r.

2018-01-03 14:59:31
Badania mammograficzne 30.11.2017 r.

2017-10-25 08:56:35
Zawiadomienie Wójta Gminy Siemiątkowo o zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy inwestycji pod nazwą  "Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-06-28 13:14:22
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi

2017-03-15 13:08:32
Zakładanie firmy przez telefon.

2017-01-18 08:55:01
UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

2017-01-17 13:52:35
Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2016-08-25 14:04:31
STMiG - Sprawozdanie

2016-06-08 13:15:40
Dotyczy projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2016-06-07 12:07:17
Informacja urzędu staystycznego w Warszawie o samospisie

2016-06-02 11:03:17
Bezpłatna pomoc prawna

2016-02-10 12:12:01
Informacja o wyborach ławników na kadencję 2016 - 2019.

 
2015-06-09 11:23:09
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie

 
2015-02-09 11:50:14
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 
2014-10-28 12:38:41
Bezpłatne 2 dniowe warsztaty z questingu organizowane przez SSS-LGD

 
2014-10-20 11:55:10
Stypendia pomostowe 2014/2015


2014-05-27 06:58:50
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 
2014-03-20 14:31:02
Informacja o sesji Rady Gminy


2014-03-13 09:38:19
Informacja o sesji Rady Gminy

Informacja o sesji Rady Gminy
2014-02-11 12:25:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedszkole Łaszewo

 
2014-02-06 07:15:58
OGŁOSZENIE

KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK
2013-12-03 07:51:20
Informacja dla przedsiębiorów

 
2013-10-21 12:20:07
Rozkład godzin pracy aptek

 
2013-10-21 12:18:39