Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Bieżunia - budowa fermy drobiu w m. Pozga

2018-12-03 08:57:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

2018-08-24 09:24:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Żuromińskiego Nr 1/2014 z dnia 8 września 2015 r.

2018-08-22 07:24:31
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

2018-08-16 08:00:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miejscowości Zaborze Krzeczanowskie oraz części miejscowości Krzeczanowo

2018-08-14 08:55:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV dla poprawy pewności zasilania stacji energetycznej S5-1983 Ossowa Drobińska”

2018-07-09 10:22:56
Urząd Gminy Siemiątkowo informuje że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Demontaż i budowa linii napowietrznej 0,4kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV” realizowanej w obrębie Pijawnia

2018-06-12 15:21:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV dla poprawy pewności zasilania stacji energetycznej S5-1983 Ossowa Drobińska”

2018-05-25 09:42:07
Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dot. Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie

2018-05-08 12:43:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Demontaż i budowa linii napowietrznej 0,4kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV” realizowanej w obrębie Pijawnia, gmina Siemiątkowo.

2018-04-24 14:48:10