Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Siemiątkowo na 2019 r.

2019-01-21 11:59:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny”

2018-08-31 12:56:29
Informacja o wyborze oferty „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny”

2018-08-20 12:39:23
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny

2018-07-24 11:49:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siemiątkowo Etap I

2018-05-29 09:25:22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej”

2017-08-03 10:40:02
Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej

2017-07-24 10:34:31
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiątkowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomość położona w Julianowie, działka nr 52/8 o pow. 0,1313 ha i działka nr 86/1 o pow. 2,4888 ha położona w Budach Osieckich Nowych

2017-05-18 09:55:18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne położone w obrębie Sokołowy Kąt, gm. Siemiątkowo"

2017-05-11 12:39:04
Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne położone w obrębie Sokołowy Kąt, gm. Siemiątkowo

 

2017-04-24 12:05:07
Notatka służbowa z rozeznania rynku o udzielenie zamówienia i oszacowania wartości zamówienia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo"

2016-08-23 10:05:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2016/2017 w dniach nauki szkolnej”

2016-08-12 12:28:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2016-08-10 08:11:52
Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2016/2017 w dniach nauki szkolnej”

2016-08-02 13:51:53
Informacja z zapytania ofertowego na dostawę urn wyborczych dla Gminy Siemiątkowo

2016-06-17 13:43:41
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Siemiątkowo

2016-06-06 10:43:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krzeczanowo”

2016-04-27 11:10:25
Informacja z sesji otwarcia ofert "Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krzeczanowo

2016-04-15 14:23:15
Budowa SUW w m. Krzeczanowo - modyfikacja pkt. 5 w odpowiedzi z dnia 11.04.2016

2016-04-13 10:51:48
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krzeczanowo - odp.IV

2016-04-12 09:38:20