Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Notatka służbowa z rozeznania rynku o udzielenie zamówienia i oszacowania wartości zamówienia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo"

2016-08-23 10:05:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2016/2017 w dniach nauki szkolnej”

2016-08-12 12:28:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2016-08-10 08:11:52
Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2016/2017 w dniach nauki szkolnej”

2016-08-02 13:51:53
Informacja z zapytania ofertowego na dostawę urn wyborczych dla Gminy Siemiątkowo

2016-06-17 13:43:41
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Siemiątkowo

2016-06-06 10:43:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krzeczanowo”

2016-04-27 11:10:25
Informacja z sesji otwarcia ofert "Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krzeczanowo

2016-04-15 14:23:15
Budowa SUW w m. Krzeczanowo - modyfikacja pkt. 5 w odpowiedzi z dnia 11.04.2016

2016-04-13 10:51:48
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krzeczanowo - odp.IV

2016-04-12 09:38:20