Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Pytania do przetargu pn.: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krzeczonowo Gmina Siemiątkowo"

2016-03-25 09:10:30
Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Krzeczanowo - SIWZ + załączniki + projekt (kompl.)

2016-03-23 09:53:07
Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 na terenie gminy Siemiątkowo

2015-07-30 12:15:12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

 
2014-12-29 14:55:36
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi

 
2014-08-14 10:17:40
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-08-05 12:10:58
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-03-06 14:55:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-03-05 08:24:31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
2014-03-04 09:13:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń oraz organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w  Łaszewie w ramach projektu „Przedszkole marzeń szansą na lepszy start dzieci”
2014-01-29 14:19:09