Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Stawka opłaty za odpady komunalne w 2019 r.

2019-01-07 10:15:22
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

2018-12-21 13:30:28
Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

2018-05-17 09:11:48
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

2018-05-17 09:09:57
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej

2018-05-17 09:08:26
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-05-17 09:03:23
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Siemiątkowo za 2017 rok

2018-05-17 09:00:22
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.

2017-12-28 09:41:53
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Siemiątkowo za 2016 rok

2017-05-18 11:18:28
Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r.

2017-01-17 12:10:13
Informacja dot. PSZOK

2017-01-17 11:16:46
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Siemiątkowo za 2015 rok

2016-10-19 14:44:38
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

2016-10-19 14:38:37
HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych w 2016 r.

2015-12-29 10:49:44
Analiza stanu gospodarki komunalnej za 2014 rok

2015-08-28 12:58:42
Informacja

 
2015-06-09 11:12:50
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

 
2015-06-09 11:04:27
Informacja o zmianie stawki opłaty za gromadzenie odpadów komunalnych

 
2015-01-09 12:47:09
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SEGREGACJI ODPADÓW

 
2015-01-09 12:45:27
KONTA WIRTUALNE

 
2015-01-09 12:39:35
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.

 
2014-12-29 14:45:54
Analiza stanu gosp.odpadami komunalnymi za 2013 r

 
2014-08-05 13:28:42
Informacja dotycząca odpadów 2013

 
2014-08-05 13:27:53
Informacja o osiągniętych poziomach za 2012 r

 
2014-08-05 13:27:03
Rejestr działalności regulowanej

 
2014-05-16 14:35:23
10 20 30 40 50 Wyników