Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-07-02 14:39:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-20 14:17:34
Odpowiedź na zapytanie ofertowe

dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-10 12:08:21
Zapytanie ofertowe

dot. udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-06 09:33:20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-02-26 15:17:46
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2018-02-14 15:15:31
Informacja z otwarcia ofert

Dot. rozbudowy ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie

2018-02-12 13:41:46
Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu; Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz.

2018-02-02 10:50:59
ZMIANA OGŁOSZENIA 500023515-N-2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych: „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie”od km 0 + 000,00 do km 1 + 200,00 - etap pierwszy

2018-02-01 08:43:48
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy osieckie” od km 0 + 000,00 do km 1 + 200,00 - etap pierwszy

2018-01-24 14:19:34