Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie"

2019-02-07 09:17:08
Informacja o wyborze oferty - Dostawa i transport 7593 t. kruszywa naturalnego na teren gminy Siemiątkowo

2019-02-06 08:37:23
Informacja z otwarcia ofert "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie"

2019-02-01 11:20:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-07 07:58:04
„Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiątkowo w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”

2018-11-28 15:10:32
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-07-02 14:39:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-20 14:17:34
Odpowiedź na zapytanie ofertowe

dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-10 12:08:21
Zapytanie ofertowe

dot. udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-06 09:33:20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-02-26 15:17:46
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2018-02-14 15:15:31
Informacja z otwarcia ofert

Dot. rozbudowy ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie

2018-02-12 13:41:46
Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu; Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz.

2018-02-02 10:50:59
ZMIANA OGŁOSZENIA 500023515-N-2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych: „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie”od km 0 + 000,00 do km 1 + 200,00 - etap pierwszy

2018-02-01 08:43:48
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy osieckie” od km 0 + 000,00 do km 1 + 200,00 - etap pierwszy

2018-01-24 14:19:34
Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz”

2018-01-16 11:51:46
Informacja dot. dostawy i transportu kruszywa naturalnego na remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy Siemiątkowo

2016-06-09 12:00:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania: "Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do samochodów służbowych oraz innych urządzeń o napędzie spalinowym będących własnością Urzędu Gminy Siemiątkowo w systemie sprzedaży bezgotówkowej"

2015-12-31 09:00:25
Przetarg na sprzedaż 65 szt. drzew "na pniu" gatunku topola

2015-12-18 12:18:55
Dostawa i transport 7300 ton kruszywa naturalnego na teren gminy Siemiątkowo

 
2015-04-01 11:02:41
10 20 30 40 50 Wyników