Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne

w przedmiocie zmiany granic miejscowości Siemiątkowo, obręb geodezyjny Siemiątkowo pomiędzy miejscowością Siemiątkowo - Kosmy, obręb geodezyjny Siemiątkowo - Rogalne powodujących również zmianę granic sołectwa Siemiątkowo oraz sołectwa Siemiątkowo - Rogale

2018-03-21 11:05:57
KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

2017-10-13 10:27:56
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2015 ROK

 
2015-02-16 14:07:38
Konsultacje społeczne dot. projektu Statutu Sołectwa

 
2015-01-13 12:19:54