Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenie Rady Gminy popierające Apel Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18.11.2016 r.

2017-02-22 13:20:51
Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2017 Nr XX.43.2016

2017-02-22 13:11:47
Uchwała Nr XX.42.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2017-02-22 13:07:03
Uchwała Nr XX.41.2016 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Siemiątkowo na rok 2017

2017-02-22 12:58:06
Uchwała Nr XX.40.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

2017-02-22 12:51:47
Uchwała Nr XX.39.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo

2017-02-22 12:32:26
Uchwała Nr XX.38.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska

2017-02-22 09:46:20
Uchwała Nr XX.37.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne

2017-02-22 09:32:19
Uchwała Nr XX.36.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2017-01-05 11:36:01
Uchwała Nr XX.35.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:28:55
Uchwała Nr XIX.34.2016 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:03:18
Uchwała Nr XIX.33.2016 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:01:11
Uchwała Nr XIX.32.2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

2017-01-05 10:50:32
Uchwała Nr XIX.31.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2017-01-05 10:49:07
Uchwała Nr XIX.30.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

2017-01-05 10:47:14
Uchwała Nr XIX.29.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2017-01-05 10:44:40
Uchwała Nr XVIII.28.2016 z dnia 7.09.2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-16 13:44:27
Uchwała Nr XVII.24.2016 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pozyczki z WFOŚiGW

2016-09-16 13:29:30
Uchwala Nr XVII.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2016-09-16 13:22:58
Uchwała Nr XVII.26.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-16 13:19:47