Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX.34.2016 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:03:18
Uchwała Nr XIX.33.2016 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siemiątkowo

2017-01-05 11:01:11
Uchwała Nr XIX.32.2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

2017-01-05 10:50:32
Uchwała Nr XIX.31.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2017-01-05 10:49:07
Uchwała Nr XIX.30.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

2017-01-05 10:47:14
Uchwała Nr XIX.29.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2017-01-05 10:44:40
Uchwała Nr XVIII.28.2016 z dnia 7.09.2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-16 13:44:27
Uchwała Nr XVII.24.2016 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pozyczki z WFOŚiGW

2016-09-16 13:29:30
Uchwala Nr XVII.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2016-09-16 13:22:58
Uchwała Nr XVII.26.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

2016-09-16 13:19:47