Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV.16.2016 w sprawie zmian w Statucie GOPS w Siemiątkowie

2016-06-22 14:28:18
Uchwała Nr XV.15.2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Siemiątkowo

2016-06-22 14:26:46
Uchwała Nr XV.14.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.10.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

2016-06-22 14:20:49
Uchwała Nr XV.13.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-06-22 14:15:23
Uchwała Nr XV.12.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2016-06-22 14:13:44
Uchwała Nr XV.11.2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żuromińskiego

2016-06-22 14:10:53
Uchwała Nr XIV.10.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Siemiątkowo, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

2016-04-12 10:48:29
Uchwała Nr XIV.9.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

2016-04-12 10:42:43
Uchwała Nr XIV.8.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finnasowej gminy Siemiątkowo

2016-04-12 10:41:00
Uchwała Nr XIII.7.2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2016-04-12 10:38:08