Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII.2.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-04-12 10:09:04
Uchwała Nr XIII.1.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiątkowo

2016-04-12 10:06:16
Uchwała Nr XIII.6.2016 w sprawie ustalenia planu dofinsowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2016-04-11 12:36:31
Uchwała Nr XIII.5.2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym

2016-04-11 12:33:03
Uchwała Nr XIII.4.2016 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Siemiątkowo na lata 2015-2032"

2016-04-11 12:30:33
Uchwała Nr XIII.3.2016 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiątkowo oraz planow miejscowych

2016-04-11 12:27:41