Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-08-02 08:22:51
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-08-02 08:18:56
Prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi

2018-05-23 12:38:27
Uchwała Rady Gminy Siemiątkowo

w sprawie mpzp dla obrębu Siemiątkowo

2018-04-06 13:25:37
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś i wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-03-28 08:02:07
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiątkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-02-28 14:17:09
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Krzeczanowo

2018-02-27 14:09:33
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Siciarz

2018-02-27 14:03:22
Karty informacyjne

dot. projektu mpzp dla obrębu Nowa Wieś, Krzeczanowo i Siciarz, gm. Siemiątkowo

2018-02-06 12:06:08
Opracowanie ekofizjograficzne

dot.  mpzp dla Gminy Siemiątkowo

2017-12-15 10:35:48