Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 3 kurników w m. Cyndaty

2019-01-02 13:14:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-11-28 08:46:42
Obwieszczenie-Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013W i 2994W

2018-11-23 09:40:41
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa budynku inwentarskiego obory o obsadzie 212 DJP w systemie rusztowym” w miejscowości Pijawnia,

2018-05-25 09:47:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Chow i hodowla kur niosek na wolnych wybiegach zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 10, 11/1, 13/1, 13/2, 13/3, oraz 13/4 w m. Gradzanowo, gm. Siemiątkowo”.

2017-11-27 14:27:43
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o część inwentarską oborę w systemie chowu ściołowego dla obsady 42 szt. krów – 42,0 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi”.

2017-11-08 15:15:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiatkowo -Budowa budynku inwentarskiego – kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 192/1 w miejscowości Sokołowy Kąt,

2017-10-23 10:55:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiątkowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w spraiw wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Pijawnia

2017-10-04 11:24:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemiątkowo-wszczęcie postępowania administracyjnego S1 Sp.J.

2017-05-30 08:43:22
2017

2017-05-29 08:43:54