Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Ci.11.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

 Uchwała Nr Ci.11.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014 r.
2014-01-13 11:31:59
Uchwała Nr Ci.10.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr Ci.10.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014r.
2014-01-13 11:34:42
Uchwała Nr XXVIII.1.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Siemiątkowo na lata 2014 - 2020
2014-03-31 06:50:48
Uchwała Nr XXVIII.2.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 13 luty 2014 r
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo
2014-03-31 06:53:00
Uchwała Nr XXVIII.3.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 13 luty 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 roku

2014-03-31 06:57:03
Uchwała Nr XXVIII.4.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
2014-03-31 06:59:10
Uchwała Nr XXVIII.5.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014-03-31 07:00:41
Uchwała Nr XXVIII.6.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-03-31 07:01:36
Uchwałą Nr XXVIII.7.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-03-31 07:02:51
Uchwała Nr XXVIII.8.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2014
2014-03-31 07:04:05