Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwqała Nr II.11.2014 zmieniająca Uchwałę Nr XX/47/2012 RG z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty

 
2015-03-23 14:20:36
Uchwałą Nr XXVIII.7.2014

RADY GMINY SIEMIĄTKOWO
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-03-31 07:02:51
Uchwała Nr XXXV.29.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Gminą Siemiątkowo a osobą fizyczną
2014-11-17 09:30:57
Uchwała Nr XXXV.28.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 29 listopada 2014 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014-11-17 09:28:06
Uchwała Nr XXXIV.27.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 03 października 2014 roku
w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014-10-17 13:27:41
Uchwała Nr XXXIV.26.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 03 października 2014 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo
2014-10-17 13:26:18
Uchwała Nr XXXII.25.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 19 września 2014
w sprawie zmiany u chwały budżetowej na 2014 rok
2014-10-17 07:39:17
Uchwała Nr XXXII.24.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014
w sprawie zmiany u chwały budżetowej na 2014 rok
2014-08-26 16:07:41
Uchwała Nr XXXII.23.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego
2014-08-26 16:05:41
Uchwała Nr XXXII.22.2014

Rady Gminy Siemiątkowo
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Siemiątkowo
2014-08-26 16:03:23