Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała budżetowa Nr II.15.2014 na rok 2015

 
2015-03-24 11:41:25
Uchwała Nr Ci.10.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr Ci.10.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014r.
2014-01-13 11:34:42
Uchwała Nr Ci.11.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

 Uchwała Nr Ci.11.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014 r.
2014-01-13 11:31:59
Uchwała Nr I.1.2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy

 
2014-12-16 10:53:39
Uchwała Nr I.2.2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Siemiątkowo

 
2014-12-16 11:05:32
Uchwała Nr I.3.2014 w sprawie ustalenia składu liczbowego i skladów osobowych stałych komisji Rady Gminy

 
2014-12-16 11:13:26
Uchwała Nr I.4.2014 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siemiątkowo

 
2014-12-16 11:19:11
Uchwała Nr II.10.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ. dot. nadania statutów sołectwom Gminy Siemiątkowo

 
2015-03-23 14:03:20
Uchwała Nr II.12.2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXII.10.2014 RG z dnia 22 marca2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 
2015-03-23 14:45:31
Uchwała Nr II.13.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 
2015-03-23 14:29:54