Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała RIO z dnia 12 stycznia 2015 r.w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 
2015-04-01 14:46:41
Uchwała Nr III.2.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Gminy

 
2015-04-01 14:59:05
Uchwała |Nr III.3.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 
2015-04-01 15:03:46
Uchwała Nr III.1.2015 w sprawie zmian WPF

 
2015-04-01 15:25:48
UIchwała Nr IV.6.2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi .....

 
2015-04-03 12:22:20
Uchwała Nr IV.4.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

 
2015-04-03 12:53:08
Uchwała Nr IV.5.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

 
2015-04-03 12:55:52
Uchwała Nr IV.30.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środkow funduszu sołeckiego

 
2015-04-03 13:06:59
Uchwały od Nr IV.7.2015 do Nr IV.29.2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu

 
2015-04-14 09:30:19
Uchwała Nr V.31.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

 
2015-04-14 10:19:47