Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2016 Nr XII.76.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2015-12-29 14:38:14
Uchwała Nr Ci.331.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siemiątkowo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

2015-12-29 14:48:42
Uchwała Nr III.1.2015 w sprawie zmian WPF

 
2015-04-01 15:25:48
Uchwała Nr III.2.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Gminy

 
2015-04-01 14:59:05
Uchwała |Nr III.3.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 
2015-04-01 15:03:46
Uchwała Nr IV.30.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środkow funduszu sołeckiego

 
2015-04-03 13:06:59
Uchwała Nr IV.4.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

 
2015-04-03 12:53:08
Uchwała Nr IV.5.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

 
2015-04-03 12:55:52
Uchwała Nr IX.51.2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-10-12 11:06:11
Uchwała Nr IX.52.2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

2015-10-12 11:09:07