Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemiatkowo w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014

2015-08-04 08:35:35
UIchwała Nr IV.6.2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi .....

 
2015-04-03 12:22:20
Uchwały od Nr IV.7.2015 do Nr IV.29.2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu

 
2015-04-14 09:30:19
Uchwała RIO z dnia 12 stycznia 2015 r.w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 
2015-04-01 14:46:41
Uchwała Nr XII.75.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 13:03:51
Uchwała Nr XII.74.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Siemiątkowo na rok 2016

2015-12-29 12:47:34
Uchwała Nr XII.73.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

2015-12-29 12:45:24
Uchwała Nr XII.72.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemiątkowo"

2015-12-29 12:42:12
Uchwała Nr XII.71.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 11:27:04
Uchwała Nr XII.70.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemiątkowo

2015-12-29 11:10:43