Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna MPZP Cyndaty

2018-12-11 07:59:02
Karty informacyjne mpzp Cyndaty

2018-11-28 12:36:18
OGŁOSZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

2018-10-15 10:13:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cyndaty

2018-10-10 07:38:20
Karty informacyjne MPZP Zaborze Krzeczanowskie oraz Krzeczanowo

2018-10-02 08:28:23
Karty informacyjne mpzp Łaszewo

2018-10-02 08:27:28
Karty informacyjne MPZP Gutkowo

2018-10-02 08:22:36
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

2018-08-31 14:01:48
Informacje o projekcie "Razem nie damy się wykluczyć"

2018-08-14 13:20:19
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

2018-08-06 09:02:14