Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiany SIWZ - Indywidualizacja procesów nauczania

 Zmiany SIWZ - Indywidualizacja procesów nauczania
2013-10-21 12:12:49
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla

 
2013-10-21 12:14:09
Projekt uchwały Rady Gminy Siemiątkowo

 
2013-10-21 12:16:07
Rozkład godzin pracy aptek

 
2013-10-21 12:18:39
Informacja dla przedsiębiorów

 
2013-10-21 12:20:07
OGŁOSZENIE

KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIĄTKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK
2013-12-03 07:51:20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedszkole Łaszewo

 
2014-02-06 07:15:58
Informacja o sesji Rady Gminy

Informacja o sesji Rady Gminy
2014-02-11 12:25:25
Informacja o sesji Rady Gminy


2014-03-13 09:38:19
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 
2014-03-20 14:31:02