Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiany SIWZ - Indywidualizacja procesów nauczania

 Zmiany SIWZ - Indywidualizacja procesów nauczania
2013-10-21 12:12:49
Zawiadomienie Wójta Gminy Siemiątkowo o zakończeniu postępowania dowodowego

dotyczy inwestycji pod nazwą  "Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-06-28 13:14:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedszkole Łaszewo

 
2014-02-06 07:15:58
Zakładanie firmy przez telefon.

2017-01-18 08:55:01
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

2018-02-14 15:09:49
UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

2017-01-17 13:52:35
Stypendia pomostowe 2014/2015


2014-05-27 06:58:50
STMiG - Sprawozdanie

2016-06-08 13:15:40
Statystyka ludności Gminy Siemiątkowo - stan na dzień 31.12.2017r.

2018-01-03 14:59:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 
2014-03-20 14:31:02