Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa linii energetycznej 15/0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi, przebudowa linii oświetleniowej w Antoniewie”

2018-01-02 13:21:11
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej” w obrębie Ziemiany, gmina Siemiątkowo.

2017-11-16 10:19:56
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu RDOŚ i PPIS „Budowa fermy drobiu w Gradzanowie Kościelnym zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 13/1, 13/2 obręb Gradzanowo,

2015-12-23 08:31:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Żuromińskiego Nr 1/2014 z dnia 8 września 2015 r.

2018-08-22 07:24:31
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014

2015-08-04 08:30:52
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

2016-06-13 14:40:33
Zarządzenie nr 5/2014

z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2014-07-02 11:29:18
Zarządzenie Nr 26/2014

Wójta Gminy Siemiątkowo
z dnia 28 lipca 2014 r
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r.
2014-08-26 16:12:34
Zarządzenie Nr 10.2017 z dnia 27 marca 2017 r. Wójta Gminy w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2016.

2017-06-27 13:37:20
Urząd Gminy Siemiątkowo informuje że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Demontaż i budowa linii napowietrznej 0,4kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV” realizowanej w obrębie Pijawnia

2018-06-12 15:21:42