Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o pracach w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020

2016-07-12 14:50:55
Informacja o wydanej decyzji - Budowa fermy drobiu w Gradzanowie Kościelnym na działkach o nr ew. 13/1 i 13/2

2016-02-05 13:09:36
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-03 07:50:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pod nazwą" Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-05-26 09:13:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dot. Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 6+716"

2017-07-13 07:33:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Przebudowa drogi gminnej Złe Borki-Karolinowo

2015-12-14 14:12:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2015-12-01 13:42:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rozbudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2015-12-01 13:44:56
Obwieszczenie Rozbudowa drogi gminnej w m. Siciarz

2015-11-04 12:55:39
Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

2017-08-01 07:28:11