Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Siemiątkowo na 2019 r.

2019-01-21 11:59:15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny”

2018-08-31 12:56:29
Informacja o wyborze oferty „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny”

2018-08-20 12:39:23
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny

2018-07-24 11:49:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siemiątkowo Etap I

2018-05-29 09:25:22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej”

2017-08-03 10:40:02
Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej

2017-07-24 10:34:31
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiątkowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomość położona w Julianowie, działka nr 52/8 o pow. 0,1313 ha i działka nr 86/1 o pow. 2,4888 ha położona w Budach Osieckich Nowych

2017-05-18 09:55:18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zapytania ofertowego pn. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne położone w obrębie Sokołowy Kąt, gm. Siemiątkowo"

2017-05-11 12:39:04
Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne położone w obrębie Sokołowy Kąt, gm. Siemiątkowo

 

2017-04-24 12:05:07