Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siemiątkowo Etap I

2018-05-29 09:25:22
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie

 
2013-10-21 21:12:03
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Siemiątkowo

2016-06-06 10:43:59
Zapytanie ofertowe

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących nieruchomości rolne położone w obrębie Sokołowy Kąt, gm. Siemiątkowo

 

2017-04-24 12:05:07
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiątkowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nieruchomość położona w Julianowie, działka nr 52/8 o pow. 0,1313 ha i działka nr 86/1 o pow. 2,4888 ha położona w Budach Osieckich Nowych

2017-05-18 09:55:18
Sprostowanie do pisma z dnia 4.04.2016 r. dotyczy: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krzeczanowo

2016-04-05 13:03:04
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowopole

 
2013-10-21 21:13:02
Roczny plan zamówień publicznych Gminy Siemiątkowo na 2019 r.

2019-01-21 11:59:15
Pytania do przetargu pn.: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krzeczonowo Gmina Siemiątkowo"

2016-03-25 09:10:30
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz transport powrotny

2018-07-24 11:49:41