Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANA OGŁOSZENIA 500023515-N-2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych: „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie”od km 0 + 000,00 do km 1 + 200,00 - etap pierwszy

2018-02-01 08:43:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-20 14:17:34
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-07-02 14:39:46
Zapytanie ofertowe

dot. udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-06 09:33:20
„Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiątkowo w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”

2018-11-28 15:10:32
Przetarg na sprzedaż 65 szt. drzew "na pniu" gatunku topola

2015-12-18 12:18:55
Odpowiedź na zapytanie ofertowe

dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego

2018-04-10 12:08:21
Informacja z otwarcia ofert "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziebrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie"

2019-02-01 11:20:09
Informacja z otwarcia ofert

Dot. rozbudowy ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie

2018-02-12 13:41:46
Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu; Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Siciarz.

2018-02-02 10:50:59