Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenie Rady Gminy popierające Apel Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18.11.2016 r.

2017-02-22 13:20:51
Oświadczenie Rady Gminy Siemiątkowo w sprawie zamiaru podziału statystycznego Woj. Mazowieckiego

2016-07-07 12:44:28
Uchwala Nr XVII.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

2016-09-16 13:22:58
Uchwała Budżetowa Gminy Siemiątkowo na rok 2017 Nr XX.43.2016

2017-02-22 13:11:47
Uchwała Nr XIII.1.2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiątkowo

2016-04-12 10:06:16
Uchwała Nr XIII.2.2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-04-12 10:09:04
Uchwała Nr XIII.3.2016 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiątkowo oraz planow miejscowych

2016-04-11 12:27:41
Uchwała Nr XIII.4.2016 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Siemiątkowo na lata 2015-2032"

2016-04-11 12:30:33
Uchwała Nr XIII.5.2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym

2016-04-11 12:33:03
Uchwała Nr XIII.6.2016 w sprawie ustalenia planu dofinsowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zaklady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2016-04-11 12:36:31