Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX.37.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne

2017-02-27 09:42:18
Uchwała Nr XX.38.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska

2017-02-27 09:59:10
Uchwała Nr XX.39.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo

2017-02-27 10:30:30
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

2017-08-09 08:36:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siemiątkowo

2017-08-09 08:39:26
Opracowanie ekofizjograficzne

dot.  mpzp dla Gminy Siemiątkowo

2017-12-15 10:35:48
Karty informacyjne

dot. projektu mpzp dla obrębu Nowa Wieś, Krzeczanowo i Siciarz, gm. Siemiątkowo

2018-02-06 12:06:08
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Siciarz

2018-02-27 14:03:22
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Krzeczanowo

2018-02-27 14:09:33
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiątkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-02-28 14:17:09