Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Gminy Siemiątkowo

w sprawie mpzp dla obrębu Siemiątkowo

2018-04-06 13:25:37
Uchwała Nr XX.39.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo

2017-02-27 10:30:30
Uchwała Nr XX.38.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska

2017-02-27 09:59:10
Uchwała Nr XX.37.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne

2017-02-27 09:42:18
Prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi

2018-05-23 12:38:27
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Siciarz

2018-02-27 14:03:22
Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Krzeczanowo

2018-02-27 14:09:33
Opracowanie ekofizjograficzne

dot.  mpzp dla Gminy Siemiątkowo

2017-12-15 10:35:48
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś i wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-03-28 08:02:07
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-08-02 08:22:51